Forum: Åpent forum

Bruk ekstrapotten til å reversere P-vedtaket!

Vi tipper flere medlemmer i Drøbak byforening fikk morgenkaffen i halsen da de leste artikkelen om formannskapsmøtet i Frogn i avisen i torsdag 5. februar.

Onsdag var det nemlig ekstraordinært formannskapsmøte i Frogn kommune. Der drøftet politikerne blant annet hvordan man skal bruke de millionene kommunen er tilført gjennom regjeringens krisepakke.

I forkant av møtet skrev byforeningens leder og nestleder et brev til ordfører Thore Vestby. I brevet ber de om at parkeringssaken på Bankløkka blir tatt opp til ny politisk vurdering i det ekstraordinære formannskapsmøtet, som altså ble avholdt onsdag denne uken.

Det skjedde ikke. Parkering på Bankløkka ble ikke nevnt da formannskapets medlemmer drøftet bruken av midlene i regjeringens krisepakke.

Frogn kommune får 9,6 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd fra regjeringen. I tillegg får kommunen økte frie inntekter på 2,7 millioner, og skattekompensasjon på 2,9 millioner. De 9,6 millionene til vedlikehold må benyttes på investerings- og vedlikeholdstiltak som kan sluttføres i 2009. Den resterende potten, totalt 5,6 millioner kroner, kan politikerne disponere som de vil.

På onsdagens møte var det stort sett vedlikeholdsmidlene på 9,6 millioner kroner som ble drøftet. Det er bruken av denne potten det haster mest med å få vedtatt.

Mandag skal politikerne i kommunestyret vedta bruken av regjeringsmidlene. Vi forstår at det er viktigst å vedta en prioritering av vedlikeholdspotten, i og med at disse tiltakene må sluttføres inneværende år. Likevel bør politikerne samtidig kunne drøfte bruken av de øvrige midlene kommunen er tilført.

I forbindelse med protestarrangementet på Bankløkka den 21. januar, der drøyt 400 fremmøtte viste sin motstand mot endring i parkeringsordningen, signaliserte politikere fra flere partier at det kunne bli aktuelt å vurdere saken på nytt.

Nå har de folkevalgte i Frogn fått totalt 5,6 millioner kroner fra regjeringen som de kan disponere som de vil. Deler av denne potten bør politikerne bruke til å reversere vedtaket om å innføre avgiftsparkering på 25 kroner timen fra første time på Bankløkka i sommermånedene.

Amta følger saken!

Akershus Amtstidende følger parkeringssaken tett, både på papir og nett.
Saken om protestarrangementet på Bankløkka kan dere lese her

Bli med å presse politikerne, meld deg inn

MELD DEG INN i sonen vår.
Vi trenger å vise politikerne at mange ønsker et livskraftig Drøbak sentrum.
Jo flere som melder seg inn jo sterkere blir presset.
Bruk sentrum.origo.no

Annonse